very-old-books_201207110844430.jpg
zpět

Modlitba knihy

11. 7. 2012

Člověče,
ty, jehož kroky provázím už několik
tisíciletí,
ty, jemuž chci být věrným a oddaným
přítelem a společníkem
ve chvílích radosti a smutku,
ty, jemuž dokážu poskytnout radu i pomoc,
poučení i zábavu, buď ke mně milostiv.
možná se ti jevím jako němá a mlčenlivá,
ale já k tobě promlouvám skrze své
stránky a pokaždé, když mne otevřeš, je to
jako by se ti otevřelo mé srdce.
Proto tě prosím, měj mě rád, zacházej se
mnou šetrně.
Nenič a nelámej můj hřbet, i on stejně jako
ten tvůj, nese tíhu přibývajících let.
Neumaž mé stránky. Samy časem
zažloutnou.
A nešpiň mé myšlenky vpisováním svých
vlastních.
Chraň mé poselství určené nejenom tobě,
ale i dalším generacím.
Vždyť jsem vlastně tvým dílem nositelem
myšlenek lidského ducha i srdce.

Neznámý autor 

 

Autor: Dana Kolářová
Počet zobrazení: 67