IMG-5961.JPG
zpět

Obec jménem Světec

Obec jménem Světec

      Do této vesničky jsem se přistěhovala z nedalekého městečka ve svých 25 letech. Obec se nachází mezi Teplicemi a Bílinou v severních ? ?echách.

Dějepisci se shodují, že se středověká historie  s počátkem  osidlování Světce mohla rozvíjet kolem roku 1200. Zakladatelka světeckého kláštera paní Vratislava založila konvent řádu řeholních kanovnic Svatého hrobu /jediný v českých zemích/. V období vlády českého krále Jana Lucemburského klášter prožíval léta svobodného rozvoje. Bohužel klášter s obcí vzkvétaly jen do období husitských bouří a jeptišky hledaly útulek v okolních hradech a tvrzích. Po doznění husitských válek se stala převorkou kláštera Dorota z Doup ova.

   Za zmínku stojí klášterní kostel sv. Jakuba Většího , který prošel několikerými úpravami , od pozdně románské stavby , poté gotiky, v roce 1731 byl zbarokizován.

       Další významnou stavbou je světecký zámek vystavěný v letech 1708-1710 v raně barokním slohu, v přízemí je obecní úřad s oddávací síní a stálá expozice Vojtěcha Preissiga.

  Vojtěch Preissig  - grafik a malíř se narodil ve Světci 1873 a zemřel v roce 1944 v koncentračním táboře Dachau.< /p>

  Fara ve Světci byla postavena kolem roku 1730, proběhla rozsáhlá rekonstrukce v letech 2005-2007, v současné době je zde umístěna Galerie Vojtěcha Preissiga

       I když se jednalo původně o zemědělský kraj na úpatí Českého středohoří , obec i její osady doplatily na povrchovou důlní činnost. Hory  hlušiny oddělily Světec od Bílinska převýšenou výsypkou, ztratil se pohled na přírodní útvary – kopec Chlum a horu Bořeň. Opuštěné oprámy již naštěstí zmizely a krajina se pomalu vrací do kultivované podoby.

    Světec měl původně dvě školy, v současnosti nemá žádnou , původní německé obyvatelstvo bylo odsunuto a v české škole neustále ubývalo žáčků  i obyvatel .Škola byla zrušena  i v souvislosti s výstavbou nové školy v sousední obci.

  V současnosti přece jen ožívá spolkový život, fungují dobrovolní hasiči, knihovna, TJ Sokol, Klub seniorů. Převážná většina obyvatel sídlí v rodinných domcích se zahrádkami a vzhled obce i okolí  se mění opravdu k le pšímu.

      Jsme kraj protikladů, z jedné strany elektrárna, povrchové lomy, z druhé co by kamenem dohodil krásné Středohoří a za humny zrekultivovaná krajina, která bohužel již nikdy nebude originál, několik vesnic a údolí, to vše muselo ustoupit těžbě uhlí

.V roce 2011 , když jsem odešla do důchodu , jsem s přáteli založila Senior klub Světec , od té doby jsme se rozrostli a je nám spolu dobře.

 

Autor: Soňa Prachfeldová
Počet zobrazení: 13