O klubu

Znak KSŘ.jpg
Zakladatel klubu: Senioři Řepiště

Společenský a zájmový klub seniorů vznikl v roce 1973. Jeho výbor nabízí asi 115 členům nejrůznější možnosti vyžití a trávení volného času, vzdělávání na přednáškách a v kurzech, utužování soutěživosti při bowlingu, poznávání památek a zajímavostí při zájezdech a exkurzích, společné setkávání na společenských večírcích, v přírodě s přípravou jídla či každý týden v klubovně. Informuje o možnostech návštěv kulturních a různých akcí v okolí pořádaných jinými institucemi. Upozorňuje členy na dění v obci a aktuální problematiku dotýkající se seniorů v součinnosti s obecním úřadem.