O klubu

DSCN9439.JPG
Zakladatel klubu: Klub seniorů Havlovice

Náš klub má více jak dvacetiletou historii. Patří mezi patnáct aktivních spolků v obci. Na obec s necelou tisícovkou obyvatel je to úctyhodný výsledek. Obec získala v roce 2007 titul Vesnice roku České republiky. Naše činnost spočívá v pořádání společných výletů. ale i účastí na sportovních akcí. Tradiční jsou sousedská posezení s občerstvením a živou hudbou. Většinu aktivit máme podchycenou fotogaleriemi a články, které zveřejňujeme na webových stránkách obce. Činnost máme také dokumentovanou v kronice. Využíváme i kabelovou televizi v obci, kde se můžeme prezentovat krátkými videi. Pro klub je důležitá všestranná pomoc vedení obce. Potěšitelné do budoucna je , že se nám zapojují noví senioři. Naši členové se rádi setkávají, sdílejí společné chvíle a mají dobrý pocit, že jsou součástí aktivního spolku. předseda Klubu seniorů Havlovice ing. Miroslav Malafa